ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Поштовани корисници,

Обавештавамо вас да, у складу са мерама Владе Републике Србије које су донете у циљу спречавања ширења корона вируса и начина рада у периоду ванредног стања, захтеве Интересорној комисији Градске општине Стари град можете поднети преко надлежног Дома здравља Стари град – Педијатрија (образац број 1), који ће бити прослеђени Комисији.

Прем допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 17. марта текуће године приоритет у решавању захтева имаће:

1.Захтеви у којима се тражи мишљење Комисије за децу која се уписују у први разред основне и у први разред средње школе, као и

2.Захтеви у којима се тражи мишљење Комисије за додатну подршку детету, ученику и одраслом.

Све додатне информације можете добити од координатора Интерресорне комисије ГО Стари град: Ристо Рацо 060/330 12 90

електронска пошта: rraco@starigrad.org.rs