ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕУСПЕХУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

 

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О НЕУСПЕХУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 

Решењем Већа градске општине Стари град број 020-3-73/2020 од 27.02.2020. године оглашен је неуспех јавног конкурса за попуњавања положаја заменика начелника Управе градске општине Стари град у Београду, јер се на јавни конкурс није пријавио ниједан кандидат.