ОБАВЕШТЕЊЕ

Активисти Саветa за екологију СО Стари град и невладина организација «Амбасадори заштите животне средине» ће у периоду од 7 до 20. априла вршити анкетирање грађана за потребе изарде ЛЕАП-а (Локалног Еколошког Акционог Плана.)