НОВА РАСВЕТА У ПРВОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ

Општина Стари град издвојила је око 2,7 милиона динара за израду пројекта и постављање растерног осветљења у Првој економској школи. Расвета у овој школи је дотрајала и није мењана готово тридесет година. Директор Прве економске школе Милибор Саковић истиче да ће се увођењем нове расвете постићи далеко квалитетнији услови за рад запослених и ученика, јер ће се нова расвета уградити у свим учионицама, ходницима и професорским кабинетима.

У претходном периоду општина Стари град упутила је Првој економској школи и донацију од око 2,5 милиона динара за унутрашње уређење школе, сређивање канцеларија, зборнице, библиотеке, увођење телефонске централе, опремање учионица новим намештајем и опремање чајне кухиње за запослене.

– Планирамо да средимо и двориште школе, које би могло да се користи за часове физичког, пошто већ имамо проблем са величином фискултурне сале. Планирамо да убацимо један кош, обзиром да двориште није велико, али циљ нам је да озеленимо површину дворишта која се граничи са зградом „Политике“. Пројекат је већ урађен, а поред сређивања дворишта он предвиђа и директно сливање кишнице у канализацију, јер је школа имала велики проблем са влагом – објашњава директор Милибор Саковић.

Прва Економска школа је као споменик културе под заштитом државе (задужбина браће Радојковић из 1928. године) и њено велико реновирање тек предстоји када из градског буџета буду издвојена средства за замену дотрајале столарије и сређивање фасаде.