НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ

Веће Градске општине Стари град утврдило je Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину, као и предлоге закључака о прихватању извештаја о пословању Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град“, као и Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд“ за 2015. година, које је упутило Скупштини Градске општине Стари град на разматрање и усвајање, и ставља га на јавни увид.

Наведене документе можете преузети у прилогу (кликните на одговарајући линк):

1. Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину (линк)

2. Извештај Надзорног одбора УК Пароброд за 2015. годину (линк)

3. Годишњи извештај ЈП „Пословни простор општине Стари град“ за 2015. годину (линк)

ДОПУНА (01.07.2016):

4. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ (АМАНДМАН) ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ (линк)