НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО СТАРИ ГРАД ЗА 2015.

Одељење за буџет и друштвене делатности ГО Стари град донело је Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град

за 2015. годину (други ребаланс) и упутило га Већу општине Стари град које ће о томе одлучивати на седници 17. септембра и ставља га на јавни увид.

ПРЕУЗМИТЕ НАЦРТ ОДЛУКЕ БУЏЕТУ