НАБАВКА ТАБЛЕТ РАЧУНАРА ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

04.04. позив за подношење понуде

04.04. конкурсна документација

06.04. одговори на питања

10.04. појашњења и измена

10.04. измена 23 стране

10.04. измена 45 стране

10.04 продужетак рока

12.05. одлука о додели уговора

31.05. обавештење о закљученом уговору