НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА У ЗГРАДИ

25.05. позив за достављање понуда

25.05. конкурсна документација

08.06.2017.године Одлука о додели уговора

15.06.2017.године Обавештење о закљученом уговору