Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене пословних просторија Градске општине Стари град

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

обавештење о закљученом уговору

обавештење о закљученом уговору