НАБАВКА КЊИГОВЕЗАЧКИХ ПРОИЗВОДА

15.09. позив за подношење понуда

15.09 конкурсна документација

29.09. одлука о додели уговора

04.10. обавештење о закљученом уговору