НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

04.03. позив за подношење понуда

04.03. конкурсна документација

10.03. измена конкурсне документације

10.03. измена обрасца стриктуре цене

13.03. одговор на питање понуђача

27.03. одговори на питања понуђача

27.03. допуна конкурсне документације

06.05.2015. обавештење о закљученом уговору