НАБАВКА БИОРАЗГРАДИВИХ ЕКО КЕСА ЗА ЕКО ХОЛДЕРЕ

02.03.2016.Позив за набавку биоразградивих еко кеса за еко холдере

02.03.2016.Конкурсна документација за набавку биоразградивох еко кеса за еко холдере

18.03. одлука о додели уговора

22.03. обавештење о закљученом уговору