МОНТАЖНЕ РАМПЕ НА АДРЕСАМА ИНВАЛИДА СТАРОГ ГРАДА

Општина Стари град осим што помаже и подржава рад организација које се баве особама са посебним потребама, олакшава кретање и појединим суграђанима који су, нажалост, везани за инвалидскаколица. По две помоћне рампе биће постављене у Улици кнегиње Љубице 7, у Мике Аласа 36 и Цара Душана 5. По једна рампа биће постављена на адресама: Стевана Сремца 7, Господар Јевремова 44 и Високог Стевана 27.