МАНДАТНЕ КАЗНЕ ЗА НЕОДГОВОРНЕ ВЛАСНИКЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

Из Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију општине Стари град подсећају грађане да су у обавези да кондез који се ствара приликом рада клима уређаја сакупљају и одводе у простор који се климатизује и да не дозволе да се исти излива на тротоаре, прска пролазнике и ствара баре по улицама. Комунални инспектори врше редовну контролу и предузимају мере из њихове надлежности које су прописане Одлуком о општем уређењу Града, члан 47 – б.

За несавесне, који не поштују Одлуку, комунални инспектори приступају изрицању мандатних казни. За одговорно физичко лице казна на лицу места износи 2.500 динара а за правна лица и предузетнике 10.000 динара. За одговорно лице у правном лицу казна износи 2.500 динара.

„ Уколико дође до покретања прекршајног поступка казне могу ићи и до 500.000 динара“, каже Миодраг Јоксимовић, руководилац Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију Градске општине Стари град.