ЛЕГАЛИЗАЦИЈА – РОК ЗА ПРИЈАВЕ ПРОДУЖЕН ДО 31. МАРТА 2017. ГОДИНЕ

Дописом Секретаријата за инспекцијске послове Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, рок за подношење захтева за легализацију продужен је до 31. марта текуће године.

Сви житељи Старог града који желе да за легализацију пријаве неки од својих незаконито изграђених објеката, све потребне информације о процедури коју треба да испуне могу добити у Одељењу за грађевинску инспекцију Управе Градске општине Стари град, позивом на телефонски број 330-0-569.

Образац за пријаву се преузима на писарници општине, где се такође могу поднети и обавештења о незаконито изведеним радовима