КОНТЕЈНЕРИ ЗА „ЕЛЕКТРО ОТПАД“ У СВИМ ШКОЛАМА ОТВОРЕНИ И ЗА ГРАЂАНЕ

У оквиру акције прикупљања електронског отпада, Градска општина Стари град и њен Савет за екологију, данас су у основној школи „Михајло Петровић Алас промовисали пројекат „Стави електронски отпад на право место и чини то често“. Догађају, поред чланова Савета, присуствовала Мирјана Божидаревић, председница Старог града, као и Небојша Вранеш, директор фабрике за рециклажу „Сет“. И житељи Старог града моћи ће да доносе сав електронски отпад, батерије, ЦД-ове у сл. и да га одлажу на за то предвиђено место у школама (адресе у табели у прилогу.).

У свим основним школама на територији централне градске општине, већ око две недеље, постављени су контејнери за електронски отпад и за батерије, ЦД-ове и сличне предмете. Волонтери из основних школа, који су едуковани и који су обишли погоне за рециклажу овог отпада, ће обавештавати надлежно предузеће „Сет“ да благовремено односе прикупљени отпад. Фабрика „Цет“ ће и наградити три најбоље школе у сакупљању ове врсте отпада а тренутно највише електро-отпада прикупила је ОШ „Стари град“.

“БРАЋА БАРУХ” Деспота Ђурђа 2
“КРАЉ ПЕТАР ПРВИ” Маршала Бирјузова 43
“ВУК КАРАЏИЋ” Таковска 41
“ДРИНКА ПАВЛОВИЋ” Косовска 19
“СКАДАРЛИЈА” Француска 26
“МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС” Господар Јованова 2
“СТАРИ ГРАД” Херцег Стјепана 7
ОШ ЗА ЗАШТИТУ ВИДА
“ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”
Шафарикова 8