КOНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ДЕЖУРНИХ СЛУЖБИ У ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА ГРАДА БЕОГРАДА

Током трајања јаког кишног таласа који је захватио Београд, сви грађани могу да затраже савет и помоћ од дежурних служби у општинама и месним заједницама, објавио је Беоинфо.

ГО Стари град 011/3220-721

ГО Вождовац 064/8788-087

ГО Врачар 011/3081-400

ГО Звездара 011/3405-771

ГО Земун 062/8018-827

ГО Лазаревац 011/8123-191

ГО Сопот 011/8251-232

ГО Младеновац 011/8231-422

ГО Нови Београд 011/3106-872

ГО Обреновац 064/8322-674

ГО Палилула 011/323-6221, 069/8266-520

ГО Раковица 011/3582-582

ГО Савски венац 011/2061-845

ГО Барајево 011/8302-118

ГО Сурчин 011/8443-759, 011/8442-111, 011/8443-765

ГО Чукарица 062/8017-082

ГО Гроцка 011/8501-162, 066/8062-171

Град Београд отвориo уплатни рачун

Град Београд и Секретаријат за финансије отворили су уплатни рачун за уплату средстава грађана и правних лица који желе да помогну својим средствима у решавању проблема насталих елемнетарном непогодом која је погодила Београд и целу Србију.

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа Града гласе:
840-744141843-14 у позиву на број: модел 97 а у наставку 39-501-04
Заинтересовани грађани све додатне информације могу добити бесплатним телефонским позивом на број 0800110011.
(Беоинфо)