КОНСТИТУТИВНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ОДРЖАЋЕ СЕ У УТОРАК (18.8), СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-46/2020 – 06.07.2020. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 56. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 23. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број број 9/2011, 85/2015, 94/2016, 133/2016, 118/19 и 3/2020), а у вези са одредбама члана 41. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019 и 3/2020), сазивам

за 18.08.2020. године (уторак) у 10.00 сати

КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

а)  Избор Верификационог одбора за потврђивање мандата одборника

б)  Разматрање и усвајање Извештаја Изборне комисије

в)  Разматрање Извештаја Верификационог одбора и потврђивање мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

  1. ИЗБОР

а)  председника Скупштине градске општине Стари град

б)  заменика председника Скупштине градске општине Стари град

  1. РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  2. ПОСТАВЉЕЊЕ

а)  секретара Скупштине градске општине Стари град

б)  заменика секретара Скупштине градске општине Стари град

  1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  2. ИМЕНОВАЊЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У СТАЛНОМ САСТАВУ

У прилогу предлога дневног реда, одборницима се доставља образац Упитника за одборнике, са молбом да се образац попуни и са пратећом документацијом преда записничару приликом доласка на ову седницу.

Напомињем да првој – конститутивној седници Скупштине градске општине Стари град, до избора председника Скупштине градске општине, председава најстарији одборник.

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника и услужни центар, на телефон 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Мила Поповић