КОНКУРС ЗА ПУТОВАЊЕ МЛАДИХ ”ПОРТУГАЛ И ЈА 2012”

Успешним младим људима-студентима са Старог града, Канцеларија за младе општине Стари град поново дарује путовање. Ове године дестинација су Гимараеш, Брага и Порто у Португалу. Будућим путницима, обезбедиће се повратна авио карта на линији Београд – Порто – Београд: седам ноћења, улазнице за предвиђени програм посета као и карте за локални транспорт. Учесници путовања сами сносе трошкове исхране и слободних активности.

Подносилац пријаве мора да је студент уметничких или сродних факултета (Архитектонски, Географски, Филолошки и Филозофски факултет -Београдски универзитет, Универзитет уметности и други универзитети), или да је млади уметник који је до сада већ креирао и остварио радове у области којом се бави, а да нема мање од 18 и више од 30 година. Такође, мора да има пријављено пребивалиште на територији општине Стари град, Град Београд, минимум шест месеци уназад од момента објављивања Конкурса, да има важећи биометријски пасош и да већ није учествовао у путовању током претходних конкурса „Кул.тура@Есен“ и ’’Туркултура’’.

Заинтересовани пријаве могу да доставе препорученом поштом на следеће адресе:

    • Градска општина Стари град, Канцеларија за младе Македонска 42, ИВ спрат, соба 75, 11 000 Београд
    • Установа културе ’’Пароброд’’, Капетан Мишина 6а, 11 000 Београд

са назнаком „ за Конкурс-Португалија 2012“

Пријаве почињу да се примају 15. марта 2012, а крајњи рок за пријем пријава је 17. април 2012. године до 15.30 часова.

Након повратка, најзанимљивији текстови са Тwеетер-а и фотографије учесника путовања ће бити представљени на изложби у Установи културе ”Пароброд”.

Више информација могу се добити на:

www.kzmstarigrad.org.rs ; www.ukparobrod.rs ; www.starigrad.org.rs