КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Градска општина Стари град расписала је Jавни конкурс за финансирање спортских манифестација и програма спортских организација из средстава буџета Градске општине Стари град у 2015. години. Укупно опредељена буџетска средства износе 2.500.000 динара

Пријаве се достављају, у затвореној коверти и са назнаком „Пријава за Конкурс за финансирање спортских манифестација и програма спортских организација из буџета Градске општине Стари град“, на писарници ГО Стари град или поштом на адресу: Градска општина Стари град – Комисији за спровођење конкурса, 11000 Београд, Улица Македонска број 42.

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана објављивања конкурса на веб-сајту градске општине, а закључно са 18.09.2015. године.

Заинтересоване спортске организације могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана, од 08 до 15.30 часова на писарници градске општине Стари град или са званичне интернет презентације Општине www.starigrad.org.rs.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. РАСПИС КОНКУРСА

2. ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

3. ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

4. ПОСТИГНУТИ УСПЕСИ И РЕЗУЛТАТИ У 2014. ГОДИНИ

5. БРОЈ СПРОВЕДЕНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ НЕМАЈУ ТАКМИЧАРСКИ СИСТЕМ БОДОВАЊА