КОМАНДНО СИМУЛАЦИОНА ВЕЖБА НА ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД


Општински штаб за ванредне ситуације Градске општине Стари град одржао је 13. и 14. децембра командно симулациону вежбу, у сарадњи са Националним трениг центром Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије и Црвеним крстом Србије, у циљу подизања капацитета снага, система заштите и спасавања локалних снага за деловање у несрећама.

Првог дана рада за представнике републичких, градских и општинских институција, установа и јавних предузећа, представнике Војске Србије, Полицијске станице Стари град, Спасилачко ватрогасне бригаде и Црвеног крста Стари град, након поздравне речи председника општине и команданта ОШВС Стари град Марка Бастаћа, одржано је низ припремних предавања „Развој локалне заједнице за деловање у несрећама”.

Општински штаб за ванредне ситуације (ОШВС), са руководиоцима стручно оперативних тимова, разрадио је реални сценарио ванредне ситуације на територији Старог града, како би се се увежбавале процедуре управљања и руковођења у случају елементарних, техничко-технолошких и других несрећа.

Другог дана приступило се практичном делу вежбe, у коме су учествовали сви чланови Општинског штаба за ванредне ситуације, са сценаријом несреће – земљотрес, јачине 6,9 степени Меркалијеве скале и са хемијским акцидентом условљеним превртањем железничке композиције са цистернама непознатог садржаја.

Након вежбе приступило се анализи и евалуацији дводневних активности и резултата, а постинуте циљеве у подизању капацитета система заштите, спасавања и деловања у ванредним ситуацијама на Старом граду, оценили су Иван Радивојевић, шеф Одсека за обуку снага и субјеката заштите и спасавања Националног трениг центра, Ђула Лошонц, координатор за деловање у несрећама Црвеног крста Србије и Аврам Израел, заменик команданта ОШВС Стари град.

– Општа оцена је да је, након деветнаест година, ово била прва вежба ове врсте на територији наше општине, која је дала тренутни пресек стања и увид у неопходне мере које ће се предузети у наредном периоду за стручно-оперативно и техничко јачање капацитета општине за делоловање у ванредним ситуацијама – изјавио је након вежбе заменик комаданта ОШВС Аврам Израел.