КЛИМЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ СТАНИЦУ „СТАРИ ГРАД“

На седници Општинског већа Градске општине Стари град одлучено је да се за потребе Полицијске станице „Стари град“, купи три клима уређаја како би запосленима и грађанима олакшали боравак у просторијама ове станице током летњих месеци.За куповину клима из општинског буџета издвојено је 120.885,00 динара.