КАНТЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАСТИЧНИХ КЕСА У ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД

Градска општина Стари град потписала је протокол о сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа” према коме је ово јавно градско предузеће општини донирало две канте за одлагање пластичних кеса.

„Плаве канте” су постављене у приземљу општинске зграде, тако да грађани од сада могу вишак пластичних кеса да одложе у њих.

С обзиром на то да се пластичне кесе полако избацују из употребе, општина Стари град је организовала још једну, у низу бројних еколошких акција које спроводи.

Нажалост, већина пластичних кеса завршава као отпад на оградама, улицама и по парковима. Пластика трајно загађује околину па ће се прикупљене кесе слати на рециклирање. Подсећамо суграђане да осим пластичних кеса, у одговарајуће рециклажне кутије могу да одложе искоришћене батерије и сијалице, које се такође налазе у приземљу општине.

Познато је да су пластичне кесе најпокретнији облик смећа и зато представљају велики еколошки проблем. За њихову разградњу потребно између 400 и 1000 година. Оне нису биоразградиве већ се разлажу на ситније, токсичне делове и доводе до контаминације земљишта, водених токова и океана и улазе у ланац исхране. Непланско одлагање пластике зауставља пропуштање воде кроз земљу и блокира токове подземних вода.

Како би решиле проблем пластичног отпада, већина земаља Европске уније увела је порез на пластичне кесе, који пада на терет продавца.