ЈАВНИ УВИД У СТУДИЈУ О УТИЦАЈУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ КОМПЛЕКСА “К ДИСТРИКТ” ПРОДУЖЕН ДО ПЕТКА

Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње стамбено-пословног комплекса “К Дистрикт”, који би до краја године требало да почне да се гради на месту запуштених објеката некадашње текстилне индустрије “Беко”, продужен је до петка, 21. септембра. Јавни увид могуће је извршити у просторијама Градске општине Стари град, Македонска 42, сваког радног дана до краја недеље, од 8 до 16 часова на првом спрату, канцеларија број 7.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику општини, која их накнадно доставља Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Линк за Студију о утицају на животну средину може се погледати на страници Министарства заштите животне средине – http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-saglasnost-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnje-stambeno-poslovnog-kompleksa-k-district-ko-stari-grad-na-teritoriji-grada-beograda/?lang=lat