ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА АДЕ ХУЈЕ (ЗОНА А), ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВЕЗАНО ЗА НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉЕНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА АДЕ ХУЈЕ (ЗОНА А), ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА, ЗА ПОДЗОНУ Ц1, заказана je за дан 06. септембар 2019. године са почетком у 13:00 часова у Свечаној сали Градске општине Стари град у Београду, улица Македонска број 42.