ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕОГРАДА 2021

Комисија за планове Скупштине града Београда огласила је јавни увид у Нацрт измена и допуна Генералног плана Београда 2021. Јавни увид обавиће се у просторијама Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), од данас до 9. јула, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном нацрту плана биће одржана 22. јула на истом месту, с почетком у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику могу их образложити пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Примедбе на планирана решења могу се писмено доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици 27. марта бр. 43-45, најкасније до 9. јула.