ПРОЈЕКАТ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД “ПОКРЕНИ СЕ ЗА ИТ”

Градска општина Стари град у сарадњи са Министарством омладине и спорта реализује пројекат „Покрени се за ИТ“, са којим је општинска Канцеларија за младе учествовала на Јавном конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

Пројекат „Покрени се за ИТ“ општинске Канцеларије за младе има за циљ да младе људе упозна са савременим трендовима у ИТ сфери и будућности дигиталних радних места, да их оспособи за практичан рад на различитим бизнис моделима, створи могућности за запошљавање и подстакне развој предузетничког духа код младих за ИТ пословању.

Програм едукације учесника овог пројекта спроводи се  кроз стручна предавања, трибине и менторске радионице посвећене усвајању актуелних знања из ИТ сфере, са акцентом на промоцији предузетништва.

Више информација о овом пројекту може се добити путем електронске поште projekti@starigrad.org.rs или путем бесплатног телефонског позива на број 0800/077-775.

 Тематска предавања су намењена усвајању нових знања и трендова из ИТ

индустрије, стручном усавршавању и остваривању контаката са појединцима

и институцијама из ИТ сектора.

 Стручне радионице обрађују реалан контекст рада на мобилним

платформама, савремене интернет сервисе, администрацију рачунарских

система, итд.

 Семинари се баве важним сегментима предузетништва, такође трибине о

предузетништву које обрађују актуелне правце, практичне моделе рада у

ИКТ предузећу итд. Такође сви учесници имају стручну подршку при

изради плана реализације пословних идеја.