ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ АИДА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У РОЊЕЊУ НА ДАХ

ГО Стари град расписала је Јавни конкурс за финансирање спортских манифестација и програма спортских организација за организацију АИДА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У РОЊЕЊУ НА ДАХ.

Конкурс је отворен 8 дана, почев од 22.05. као дана објављивања, и траје закључно са 29.05.2015. године.

Средства намењена спортским организацијама могу се користити за организацију АИДА Светског првенства у роњењу на дах – међународног такмичења којим се остварује општи интерес у области спорта у виду организовања међународног такмичења.

Заинтересовани за организацију своје пријаве, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за Конкурс за финансирање пројеката спортских организација из буџета Градске општине Стари град – АИДА Светско првенство у роњењу на дах, достављају на писарницу Управе ГО Стари град или поштом на адресу: Градска општина Стари град, Комисији за спровођење јавног конкурса, 11000 Београд, Улица Македонска број 42.

Више информација о Јавном конкурсу можете добити на 011/322-55-15 и 322-26-26, а конкурсну документацију можете преузети у прилогу.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1.ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ АИДА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У РОЊЕЊУ НА ДАХ

2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР