JАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ДРУГОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 2014. ГОДИНЕ

Градска општина Стари град расписала је ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У ДРУГОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 2014. ГОДИНЕ.

Право учешћа имају невладине, непрофитне и неполитичке организације и удружења грађана која су регистрована или имају огранак на територији општине, а пројекат реализују на Старом граду. Конкурс је отворен15 дана, почев од 16.04.2014. године, као дана објављивања конкурса, и траје закључно са 30.04.2014. године.

Заинтересовани могу преузети конкурсну документацију на писарници ГО Стари град, Македонска 42, радним даном, од 09 до 15 часова или овде (кликните на линкове у прилогу) или на писарници Градске општине Стари град, Македонска 42, сваког радног дана, од 9 до 15 часова. Рок за подношење пријава је 30.04.2014. године.

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАСЦЕ (Прилог):

1. РАСПИС ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У ДРУГОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 2014. ГОДИНЕ

2. ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

3. ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА