ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

29.07.2016.године Позив за јавну набавку добара-набавка мобиних телефона за потребе Градске општине Стари град

29.07.2016.године Конкурсна документација

02.08.2016.Обавештење о исправци позива за подношење понуда

12.08.2016.године Одлука о додели уговора

18.08.2016. обавештење о закљученом уговору