ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

10.06.2014. Измена и појашњење конкурсне документације

10.06.2014. Измена модела уговора

02.07.2014. Обавештење о обустави поступка