ИЗРАДА КАТАСТРА ЗАГАЂИВАЧА ВАЗДУХА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Из буџета општине Стари град за израду катастра загађивача за територију општине Стари град биће издвојено 3.000.000 динара, одлучено је на седници Општинског већа одржаној 2. августа 2007. године. Пројектни задатак израде Катастра загађивача урадили су Секретаријат за заштиту животне средине града Београда и Градски завод за јавно здравље. Први корак овог пројекта биће пописивање емитера загађења и утврђивање врсте и количине загађења.