ИЗЛОЖБА СТУДЕНАТА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Студенти прве године Архитектонског факултета Универзтета у Београду организоваће изложбу под називом “Јавни градски простори градске општине Стари град”, у кући Ђуре Јакшића у Скадарлији. Студенти ће своје радове изложити крајем јануара или почетком фебруара. За организовање ове изложбе општина Стари град је издвојила 200.000 динара.

Изложба ће приказати радове студената Архитектонског факултета рађених на тему истраживања потенцијала јавних градских простора Старог града у оквиру предмета “Public Art”, а представиће се и посебне могућности њиховог унапређења уметничким средствима и методама.

Радови су настали током 2006/2007 године у оквиру предмета „Уметност у јавним просторима“ – „Public Art & Publik Space“ на првој години студија. На предметном наставном курсу учествовало је 46 студената са наставницима и сарадницима уз перманентну сарадњу са институцијама општине Стари град, заинтересованим грађанима и експертима из различитих области. Студенти су направили 14 изванредних радова који ће бити предмет изложбе и који приказују широк спектар потенцијала и могућности унапређења које нуде јавни простори општине. Уз изложбу која ће имати око 30 паноа формата 50×70 cm, биће одштампани флајери и пригодна публикација са каталогом радова.