ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА: ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГО СТАРИ ГРАД.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
I-04 број 208- 3/2022– 6.9. 2022. године
Београд, Македонска 42
vbacovic@starigrad.org.rs
телефон 011 32 21 114
www.starigrad.org.rs

 

На основу члана 14.  Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), члана 48.  Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18), и Одлуке о расписивању избора  за чланове националних савета националних мањина, („Службени гласник РС“, број  100/2022, који ће се одржати дана 13.11.2022. године Управа градске општине Стари град  објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поводом расписаних избора за чланове националних савета националних мањина, који ће се одржати 13. новембра 2022. године, обавештавају се грађани да могу извршити увид у посебан бирачки списак националних мањина за подручје градске општине Стари град.

Увид се може извршити у просторијама Управе градске општине Стари град, у улици Македонска број 42, трећи спрат, канцеларије 54 и 56, сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова.

Заинтересовани грађани дужни су да приликом провере код себе имају важећу личну карту.

Захтев за упис или брисање, измену, исправку или допуну података у посебном бирачком списку грађани могу поднети сваког радног дана, до 28.10.2022. године у 24.00 часа, када орган надлежан за вођење Посебног бирачког списка доноси решење о закључењу Посебног бирачког списка.

Након закључења посебног бирачког списка, односно 28.10.2022. године, па све до 72 часа пре дана избора,  грађани могу поднети захтев за промене у посебном  бирачком списку непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Ово обавештење је објављено и на званичној интернет страници Градске општине Стари град https://www.starigrad.org.rs/

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Владимир Баћовић

ПРИЛОГ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА