ИЗ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију општине Стари град од 1. јануара 2007. до 23. новембра 2007. године у поступку инспекцијског надзора поднело је 1925 захтева судији за прекршаје и 605 мандатних казни. Највећи број предмета односи се на уличну, нелегалну препродају и друге облике комуналног реда.