ИМЕНОВАНИ ДИРЕКТОРИ ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ И „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ“

На данашњој, 12. седници Скупштине ГО Стари град присуствовало је 48 од укупно 56 одборника. Већином гласова донета је Одлука о другом ребалансу буџета ГО Стари град по коме су укупни приходи и примања утврђени у износу од 992.378.020 динара, односно за 20,55 одсто су умањена у односу на претходни ребаланс. Обим средстава за општу потрошњу смањен је за 58.534.000 динара, а обим за наменску потрошњу смањен је за 179.271.000 динара јер је дошло до драстичног смањења учешћа општине код прихода од закупа. Након измене Одлуке тај однос износи 26 одсто општини, а 74 одсто Граду.

Одборницу су већином гласова донели и решења о именовању директора ЈП

„Пословни простор Стари град“ и „Милан Гале Мушкатировић“. За директора „Пословног простора“ именована је Катарина Симијоновић, дипломирани менаџер масовних месија, а за директора „Милана Галета Мушкатировића“ Бранислав Крекић, дипломирани економиста. Они су постављени на период од четири године.

Одборници су већином гласова донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о употреби грба и заставе општине, по којој се осим ћириличног логотипа (Стари град) налази и званична интернет адреса са латиничним логотипом. (Стари град, www.starigrad.org.rs)

У наставку седнице, већином гласова одборници су донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању УК „Пароброд“, као и предлог Одлуке о давању у закуп пословног простора са предлогом решења о одређивању висине закупнине за пословне зграде и просторије чији је корисник ГО Стари град.

Одборници су на данашњој седници већином гласова донели решење о постављењу Зорице Вуковић Вујовић на место јавног правобраниоца на период од четири године, која је до данас обављала функцију заменика јавног правобраниоца. За заменика јавног правобраниоца, на период од четири године, постављена је Марија Јончић.