ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ (СКИЦА) ОГЛАСА РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

Оглас ради давања у закуп непокретности прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања Управе Градске општине Стари град објављен је 23.01. 2017. у дневном листу „Данас″, на страни 8.

Предмет давања у закуп је пословни простор приближно површине 4м2, који се налази у згради (улазном холу) Градске општине Стари град, Македонска број 42, у Београду, ради обављања делатности платног промета.

Простор се приводи намени постављањем привременог објекта лаке конструкције од монтажно-демонтажних елемената према идејном пројекту који ће бити израђен на основу идејног решења које се може преузети у просторијама oпштине (II спрат, канцеларија 35) или у прилогу, преузимањем.

ПРИЛОГ: ПРЕУЗМИТЕ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ (СКИЦУ)