ДРУГА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-56/2020 – 20.08.2020. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 23. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 9/2011, 85/2015, 94/2016, 133/2016, 118/2019 и 3/2020), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019 и 3/2020), сазивам

за 24.08.2020. године (понедељак) у 17.00 сати

2.СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД  

  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  2. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

У прилогу позива достављамо вам дневни ред и материјал за седницу, с тим да ће записник са 1. конститутивне седнице Скупштине градске општине Стари град и Извештај о извршењу буџета за период јануар – јун 2020. године који се доставља ради информисања, бити достављени до дана одржавања седнице Скупштине градске општине.

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника и услужни центар, на телефон 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић