ДОНАЦИЈА ИНСТИТУТУ ЗА ОРТОПЕТСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ БАЊИЦА

Настављајући добру праксу социјално одговорне локалне заједнице, представник Градске општине Стари град – помоћник председника Душан Раичковић и Ристо Рацо, председник организације Пријатељи деце Старог града, уручили су данас донацију Институту за ортопетско-хируршке болeсти Бањица. Ову помоћ чине ортопедска помогала (две ходалице и ортоштап, четири кутије санитетско-зравственог материјала, хигијенско санитетска столица и четири душека), дар хуманитарне организације „Мисија Свете Анастасије“ из Ротердама“, која већ неколико година успешно сарађује са нашом општином. У име Института на Бањици, донацију је примио др Владимир Лалошевић, из Службе за хирургију кичменог стуба, који је истакао да ово није први пут да ГО Стари град помаже њиховој болници и да су овакве акције од изузетне важности за бољи и квалитетнији рад здравствене установе, а у интересу пацијената.

Развијајући модел социјално-одговорне локалне заједнице, ГО Стари град, већ низ година учествује у пројектима и акцијама помоћи најугроженијим категоријама нашег становништва. Поред појединаца помоћ је усмерена и организацијама и институцијама као што су: болнице, Сигурне куће, „Свратиште“ и домови за старе.