ДОДЕЉЕН ПРОСТОР ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Веће општине Стари град донело је одлуку да се простор некадашње месне заједнице „Иво Лола Рибар“ у Кнеза Милоша 4 даје на привремено коришћење Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју. Град Београд дужи низ година спроводи програм ширења мреже за смештај особа са сметњама у развоју у свим београдским општинама.

Просторије на другом спрату у Кнеза Милоша 4 биће у потпуности реновиране. На састанку представника градског Секретаријата за социјалну заштиту, општине Стари град и Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју договорено је да ће се у најскоријем временском периоду започети грађевинско занатски радови, кречење, хобловање и лакирање паркета, као и прилагођавање мокрог чвора потребама корисника Центра. Дневни центар у Кнеза Милоша намењен је корисницима и родитељима са Старог града, како би се избеглa листa чекања.