ДЕВЕТНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске општине

I- 01 Број:06-55/18 – 24.08.2018. године

Београд, Македонска 42

Скп 7

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНE

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 23. Пословника Скупштине Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 9/11 и 85/15 и 94/16), а у вези са одредбама Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14-пречишћен текст, 25/15,94/16 и 75/17), сазивам

за 28.08.2018. године (уторак) у 15 сати

19. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

    1. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД
    2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
    3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
    4. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП СРПЦ “МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ” ЗА 2017. ГОДИНУ

У прилогу предлога дневног реда, одборницима се доставља и Записник са 18. седнице Скупштине, и предлози уз сваку тачку дневног реда , изузев за тачке 4.

Предлог уз тачку 4. се доставља председницима одборничких група и биће постављен на интернет презентацији Општине на адреси: www.starigrad.org.rs .

У прилозима се, ради информисања одборника, достављају: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2018. ГОДИНЕ, као и ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА ЈП СРПЦ “МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ, БЕОГРАД ЗА 2017. које је усвојио Председник градске општине, и који ће бити објављени на званичној интернет презентацији Градске општине.

НАПОМЕНА: Због тренутних техничких проблема, поменуте прилоге и материјале Дневног реда можете преузети или имати увид у њих код секретара Скупштине ГО Стари град, у канцеларијама број 14 и 15, на првом спрату, сваког радног дана, до седнице Скупштине.

Седница Скупштине биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Скупштине Градске општине, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове већа и председника, на телефон: 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

ПРЕДСЕДНИЦА

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Поповић Мила