ДЕЉЕНЕ ПЛАТНЕНЕ ЕКОЛОШКЕ ТОРБИЦЕ

Чланови Савета за екологију СО Стари град су у суботу, 19. марта 2011. године на Бајлонијевој пијаци делили платнене еколошке торбице Старограђанима. У акцији је подељено око 200 платнених торбица и током трајања акције чланови Савета за екологију су објашњавали суграђанима предности кориштења платнених торбица и уједно указивали на штетност које имају пластичне кесе по животну околину.