ДА ЛИ ДАН КЊИГЕ ПРОСЛАВИТИ НЕЛЕГАЛНОМ ПРОДАЈОМ КЊИГА !?

Поводом Танјугове вести, објављене у дневним новинама „Политика“ и „Вечерње Новости“, од 20. априла 2010. године, под насловима “Без књига у Кнез- Михаиловој на Светски дан књиге” и „Улица заузетог срца“, ради објективног и истинитог информисања јавности, истичемо да је Општинско веће Градске општине Стари град, којим председава Мирјана Божидаревић, председник Градске општине Стари град, разматрало захтев „Форума новинара културних рубрика“ који је потписао Драган Богутовић, са насловом „Писмо за светски дан књиге“. Веће је једногласно донело одлуку да се захтев одбија као непотпун и непрецизан.

У захтеву у прва два пасуса је написано, цитирамо:

„Форум новинара културних рубрика који прате издавачку делатност обраћа вам се са молбом да одобрите за Светски дан књиге, 23. април, слободну продају књига у Кнез Михаиловој улици, у првом реду испред књижара. Сматрамо да би барем тога дана у години локална власт могла да се одрекне таксе за уличну продају, с обзиром да је реч о књигама које су значајни део културе….“

Градска општина Стари град годинама помаже институције, установе, удружења и појединце из области културе, али није била у могућности да разматра захтев који је НЕПОТПУН, НЕПРЕЦИЗАН И НЕДЕФИНИСАН и да одобри продају књига у централној градској улици „у првом реду испред већ постојећих књижара“ (!?) и да се на тај начин незаконито испред њих продају књиге издавачких кућа која имају ауторска права а нису одобрила њихову продају, и то на Међународни Дан књиге!

С обзиром да се ради о захтеву „Форума новинара културних рубрика који прате књигу и издавачку делатност“, сматрамо да је одговор надлежне службе Општинске управе Градске општине Стари град примерен њеним надлежностима и законским прописима јер се ради о захтеву који је у својој непрецизности остао на нивоу „идејног пројекта“ без дефинисања ко, како, и на који начин треба да спроведе акцију, ко треба да продаје књиге испред књижара, и све то у акцији у којој се афирмише КЊИГА!

Градска општина Стари град је, као друштвено одговорна локална самоуправа покровитељ бројних и значајних културно – туристичких манифестација у којима се афирмише уже градско језгро Београда, од којих издвајамо „Улицу отвореног срца“, „Јевремову – улицу сусрета, „Риге од Фере – улицa моде“, али у складу са Законом, јасно утврђеном процедуром и правилницима, који обезбеђују добру организационо – техничку реализацију наведених манифестација.

Питамо се на крају, да ли и Дан књиге прославити нелегалном продајом књига !?