ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ПОДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ

Градска општина Стари град, Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију, од данас, 24. јануара 2011. године ангажовала је 11 омладинаца на чишћењу снега и леда са тротоара, прилаза око здравствених станица и вртића. Поред тога, од сутра, 25. јануара наставиће се подела индустријске соли по Месним заједницама.

Тако се у МЗ „ Дорћол“ у Дубравачкој 6, по 300 килограма соли може преузети понедељком, четвртком и петком од 9 до 11 часова, док се уторком со дели у периоду од 12 до 14 часова, а средом од 8.30 до 10.30 часова.

У Месној заједници „ Дунав“ , Гундулићев венац 41, со се може подићи сваким даном од 12 до 14 часова, док у месној заједници „ Скадарлија“ , Цетињска 32 понедељком, четвртком и петком со се може преузети од 12 до 14 часова а уторком и средом од 9 до 11 часова. Со грађани могу преузети и у Месној заједници „ Варош капија“, Маршала Бирјузова 58 и то понедељком, четвртком и петком од 9 до 11 часова, а уторком и средом од 12 до 14 часова. Осим Месних заједница, грађани со могу преузети и у ГО Стари град, Македонска 42 од понедељка до недеље од 8 до 20 часова.

Подсећамо да је чишћење снега по градској Одлуци обавеза свих грађана, а казне за ове прекршаје износе 2.500 динара за физичка и 12.500 динара за правна лица. Комунална инспекција ће и у наредном периоду у оквиру својих надлежности наставити редовну контролу чишћења снега и леда на територији општине Стари град.