ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА ОБАВЕЗА СВИХ

Комунална инспекција Градске општине Стари град од 8. јануара спроводи редовну контролу чишћења снега и леда на тротоарима, улицама, трговима, степеништу, подземним пролазима и аутобуским стајалиштима по градској Одлуци о одржавању чистоће. Током контроле комунални инспектори изрекли су 84 усмених налога за чишћење снега, изрекли три мандатне казне и поднели два захтева судији за прекршаје.
Подсећамо да је чишћење снега по градској Одлуци обавеза свих грађана, а казне за ове прекршаје износе 2.500 динара за физичка и 12.500 динара за правна лица. Комунална инспекција ће и у наредном периоду у оквиру својих надлежности наставити редовну контролу чишћења снега и леда на територији општине Стари град.