ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА – OБАВЕЗА ГРАЂАНА

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију подсећа суграђане и скупштине станара, власнике и кориснике, посебно, трговинских и угоститељских објеката, банака, здравствених и просветних установа и друге да су према Одлуци о комуналном реду дужни да уклањају снег и лед у случају падавина. Одлуком је такође прописано да је власник, корисник зграде, дужан да уклања леденице са крова и других спољних делова зграда ради спречавања опасности по људе и материјална добара. Уколико леденице није могуће уклонити са зграда, потребно је благовремено поставити знаке упозорења, као и одговарајуће запреке ради обилажења а потом треба позвати надлежну ватрогасну службу на телефонски број 193. Комунална инспекција ће интензивно контролисати извршавање наведених обавеза и предузимати мере за које је овлашћена.

За непоступање по одлуци предвиђено је изрицање мандатних казни на лицу места коју наплаћује комунални инспектор или комунални полицајац у износу од 20.000 динара за правно лице и предузетника, а казна од 5.000 динара предвиђена je за физичко лице. Дежурни телефон Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију је 322-71-04, од 8 до 15 сати. Грађани могу да се јаве и на телефон дежурне градске Комуналне инспекције 3227-000.