„БРИГА О СТАРИМА“ – ПРВИ РАДНИ САСТАНАК

Данас је у малој сали општине Стари град одржан први радни састанак представника општине, Геронтолошког центра Београд и невладине организације „Сусрет“ у вези са програмом „Брига о старима“, који је покренула Градска општина Стари град.

„Општина Стари град ће финансијским средствима омогућити реализацију запошљавања двадесет геронто домаћица и тако омогућити да се смањи стопа незапослених с једне стране, а с друге да омогући старим људима да брже дођу до помоћи која им је неопходна“, рекао је Ристо Рацо, члан Општинског већа ГО Стари град.

Биљана Славковић из невладине организације „Сусрет“, која је партнер општини на овом пројекту, рекла је да ће програм помоћи женама да кроз обуку стекну професионално знање и вештину у области комуникације, тимског рада и конструктивног решавања проблема, али и припреме за конкурисање за будуће послове, писање биографије, презентација личних капацитета.

Миодраг Тасић из Геронтолошког центра Београд рекао је да је комисија Центра у току новембра обавила разговор са преко 200 жена које су показале интересовање за овај вид запошљавања и да су одабране њих 32. „После обуке, двадесет жена добиће посао који ће трајати годину дана. Обука почиње 11. и трајаће до 17. децембра у Геронтолошком центру на Бежанијској коси“, истакао је Миодраг Тасић.