Библиотека Јевремовац

Библиотека „Јевремовац”

Јосиф Панчић и његови први следбеници имали су високу свест о томе да правог научног рада нема без књига и комуникације са научницима широм света. Као први управник Ботаничке баште, која се на данашњој локацији налази од 1889. године, Панчић је формирао прву ботаничку библиотеку у Србији. Она данас има десетак хиљада библиотечких јединица и по једном делу свог књижног фонда припада богатим и значајним институцијама ове врсте у свету. Међу књигама ове библиотеке може се наћи неколико издања која имају музејску вредност. Ту су Flora Graeca (издата између 1806. и 1826. године) и Plantae Rariores Hungariae из 1802. године, које су руком осликане. Посебну вредност представља комплет од десет томова Flora Graeca, који, осим Ботаничке баште „Јевремовац”, поседује још само пет научних центара у свету. Најстарија издања која поседује библиотека су Clusi Historia Plantarum (Клузијева историја биљака), штампана 1601. године у Антверпену и Историја света Плинија Млађег, која је издата у Лиону 1562. године.