АКЦИЈЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Одељење за комуналну инспекцију и комуналне послове општине Стари град 18. маја је у улици Обилићев венац започело обележавање противпожарног пута по средини улице, у ширини од четири метра.

Након завршетка реконструкције улице, ово Одељење, сходно правилима о постављању башти, овим путем је предузело мере за несметано пролажење возила у случају пожара. Власници угоститељских објеката чије баште улазе у наведене линије овог противпожарног пута, биће санкционисани и против њих ће бити поднете прекршајне пријаве за дела прописаних казни и до 500 000 динара.

Током ове недеље, комунална инспекција врши и контролу остављених и хаварисаних моторних возила, на паркиралиштима и заједничким двориштима. где ће доносити решења за уклањање власницима, како би се проширио број паркинг места. До сада су донета решења за уклањање 12 возила.

Комунална инспекција општине Стари град је 13. маја уклонила 17 фрижидера за сладолед постављених на својој територији без општинског решења. Уклоњено је 11 „Фрикомових“ и шест „Нестлиних“ фрижидера. Ова предеузећа су о извршењу била благовремено обавештена а предузеће „Нови град“ је уклонило фрижидере и складиштило их у дворишту општине.