38. СЕДНИЦА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД – ОДЛУКЕ И РЕШЕЊА

Одлука о обрасцима за утврђивање резултата гласања на изборима за одборнике Скупштине ГО Стари град – број 013-19/2024 од 30. 4. 2024.

Одлука о обрасцима записника о примопредаји изборног материјала за сповођење избора за одборнике Скупштине ГО Стари град -број 013-20/ 2024. од 30.4.2024.

Решење о одбијању приговора Маје Стојановић из Београда поднетим против Решења Изборне комисије ГО Стари град Број 013-11 /2024 од 28. 4. 2024. – Број 013-21/2024 oд 30. 4. 2024.

Решење о одбијању приговора Драгана Поповића из Београда поднетим против Решења Изборне комисије ГО Стари град Број 013-11/2024 од 28. 4. 2024. – број 013-22/2024 од 30. 4. 2024.